Hurrengo grafikan ikus daiteke Interneteko TLD nagusien[1] dentsitatearen banaketa Euskal Herrian erregistroen kokapen geografikoaren arabera adierazita. Borobilek herri bakoitzean erregistratutako domeinu-kopuruaren dentsitatearen tamaina adierazten dute. [1] .EU domeinuaren datuak falta dira azterketa honetan.