Hurrengo grafikan ikus daiteke euskarazko edukia duten webguneen[1] dentsitatearen banaketa Euskal Herrian erregistroen kokapen geografikoaren arabera adierazita. Borobilek herri bakoitzean erregistratutako domeinu-izenen artean euskara dutenen dentsitatearen tamaina adierazten dute.

[1] .EU, .FR eta .ES domeinuen datuak falta dira azterketa honetan.

Euskara duten webguneen dentsitatea Euskal Herrian