Hurrengo grafikan ikus daiteke euskarazko edukia duten webguneen [1] dentsitatearen banaketa Euskal Herrian erregistroen kokapen geografikoaren arabera adierazita. Borobilek herri bakoitzean erregistratutako domeinu-izenen artean euskara dutenen dentsitatearen tamaina adierazten dute.

[1] .EU domeinuaren datuak falta dira azterketa honetan.

2017an euskara duten webguneen dentsitatea adierazten duen Euskal Herriko mapa