.EUS domeinua erregistratzen duten erakundeen tipologiak erakusten du domeinuaren balioa orokorra eta askotarikoa dela.

Interneten ohikoa den moduan, enpresak dira .EUS domeinuaren erabiltzaile nagusiak. Hauez gain gure gizarteko gainerako segmentuak ere ikusten ditugu .EUS domeinuan modu zabalean ordezkatuta: erakunde publikoak, hezkuntza eragileak, euskara eta kulturaren alorreko eragileak, norbanakoak, komunikabideak, kirol erakundeak, eta beste batzuk ere (sindikatu, alderdi politiko, etab.).

Atal honetan nabarmentzekoa da .EUS domeinuaren hazkunde joera bereziki enpresen aldetik ari dela ematen, erakunde publikoei dagokien atala proportzionalki txikitzen doalarik, domeinuaren sozializazio normalizatu bat nabarmenduz.

Chart by Visualizer