.EUS domeinu-izenen dentsitatea Euskal Herrian (2020)

.EUS domeinu-izenen dentsitatea Euskal Herrian (2020)

Hurrengo grafikan ikus daiteke .EUS domeinu-izenen dentsitatearen banaketa Euskal Herrian erregistroen kokapen geografikoaren arabera. Borobilek herri bakoitzean erregistratutako domeinu-kopuruaren dentsitatearen tamaina adierazten dute. Emaitza hau ez da harritzekoa,...
Emakumeen eta gizonen arteko banaketa (2020)

Emakumeen eta gizonen arteko banaketa (2020)

Emakumeek IKT alorrean duten presentzia txikia da Europako Batzordearen arabera. Batzordeak argitaratutako ikerketaren arabera IKT alorrean lan egiten duten 7 milioi pertsonen artean %30 baino ez dira emakumezkoak, eta ehuneko hau are txikiagoa da ardura postuetan....
Euskararen presentzia .EUS domeinuan (2020)

Euskararen presentzia .EUS domeinuan (2020)

.EUS domeinua euskara eta euskal kultura Interneten ordezkatzen duen domeinua izanik, espero izatekoa da .EUS erabiltzen duten web gune gehienek euskarazko edukia argitaratzea. Orohar, Interneteko TLD nagusietan euskarazko edukia duten domeinu-izenen ehunekoa...
Domeinuaren banaketa tipologikoa (2020)

Domeinuaren banaketa tipologikoa (2020)

.EUS domeinua erregistratzen duten erakundeen tipologiak erakusten du domeinuaren balioa orokorra eta askotarikoa dela. Interneten ohikoa den moduan, enpresak dira .EUS domeinuaren erabiltzaile nagusiak. Hauez gain gure gizarteko gainerako segmentuak ere ikusten...
Geographical Distribution of the Domain (2020)

Geographical Distribution of the Domain (2020)

The .EUS Internet domain does not make any reference to a specific geographical area, but to a cultural and language community. So the domain is spread across the world with 7.4% of the registrations having been made outside the Basque Country so far. That points to...